loading
  • kasumisse jõudmine 2020. aastaks: sõidukite püsiv marginaal 2% ning positiivne vaba rahavoog [1]
  • tasuvuspunkt alandatakse 800 000 sõidukini
  • elektrisõidukite pakkumise suurendamine ja juhtpositsioon CO2-heitmete vähendamises: kõik sõiduautod on 2024. aastaks saadaval ka elektrisõidukitena
  • parandatakse tootmis- ja logistikakulude taseme efektiivsust ning palgakulude ja müügitulu suhet
  • plaanis on säilitada ja moderniseerida kõik tehased ning vältida koondamisi
  • Rüsselsheimis asuvast teadus- ja arenduskeskusest saab PSA Grupi üleilmne kompetentsikeskus
  • müügihaarde laiendamine: parandatakse Opeli brändi ekspordivõimalusi ning edendatakse Opeli/Vauxhalli tarbesõidukite äri
  • PACE! võimaldab kohe tõsta Opeli/Vauxhalli koguvõimekust ja sillutab tee jätkusuutliku tuleviku poole

PACE! aitab Opelil/Vauxhallil jõuda kasumisse, suurendada elektrisõidukite pakkumist ja laieneda globaalselt

Rüsselsheim. Opel Automobile GmbH tegevjuht Michael Lohscheller avalikustas täna strateegilise kava PACE!, millega soovitakse taastada finantsnäitajad ning parandada jätkusuutlikku konkurentsivõimet ja kasvu. PACE! koos kõigi selle juurde kuuluvate algatustega aitab luua positiivse vabarahavoo ning saavutada 2020. aastaks autodivisjoni 2-protsendilise püsiva tegevusmarginaali, mis peaks teises faasis ehk 2026. aastaks tõusma 6 protsendini. Tugevuste ühendamine tekitab PSA Grupi tasemel aastase sünergia summas 1,1 miljardit eurot 2020. aastaks ja 1,7 miljardit eurot 2026. aastaks. Kõik tegevused aitavad tuua Opeli/Vauxhalli tasuvuspunkti 800 000 sõidukini - nii et tekib kasumlik ärimudel, mis püsib kavõimalikes raskemates turuoludes.

Täielik juurdepääs PSA Grupi tehnoloogiale teeb Opelist/Vauxhallist Euroopa CO2 heitmete vähendamise liidri. 2024. aastaks on kõik Euroopa sõiduautode mudeliseeriad saadaval ka elektrilistena – efektiivsete sisepõlemismootoritega variantide kõrval ka kas täielikult elektri toitel või pistikhübriidina. 2020. aastaks on Opel/Vauxhall toonud turule neli elektrimootoriga mudeliseeriat, sealhulgas Grandland X PHEV ja järgmise põlvkonna täiselektriline Corsa.

Ettevõte parandab oma konkurentsivõimet 2020. aastaks, vähendades kulusid iga sõiduki kohta 700 euro võrra. Turunduskulude efektiivsust parandatakse enam kui 10%. Üldine efektiivsus paraneb tänu kõigi tegevuste lihtsustumisele, nii et üld- ja administratiivkulude ja müügitulu suhe, mis praegu on 5,6%, langeb 4,7%-le, ning eesmärgiks võetakse tuua ettevõtte palgakulude ja müügitulu suhe valdkonna üldise võrdleva näitajani. Teadus- ja arenduskulude ning investeeringute viimine 7–8 protsendini autode müügitulust, tootmise ja administratiivprotsesside optimeerimine 2020. aastaks ning 1,2 miljardi euro suuruse käibekapitali vabastamine 2022. aastaks aitavad samuti sünergiat saavutada.

Tootmistehaste parem konkurentsivõime toob kaasa muudatusi tööjaotuses, mis võimaldab järgmisel kümnendil töökoormust parandada. PSA Grupi platvormid CMP ja EMP2 võetakse kasutusele kõigis Opeli/Vauxhalli tehastes. Kõigepealt plaanitakse 2019. aastal hakata tootma Eisenachis EMP2 põhist maasturit; Rüsselsheimi tuleb EMP2 põhine D-segmendi sõiduk. Uute ajamite tootmisega Opeli/Vauxhalli tehastes kaasneb üleminek GM-i mootoritelt PSA Grupi mootoritele ja ülekannetele.

PACE! võimaldab meil rakendada oma täielikku potentsiaali. See kava on ettevõtte jaoks esmatähtis, et kaitsta töötajaid turu negatiivsete muudatuste eest ning muuta Opel/Vauxhall jätkusuutlikuks, kasumlikuks, elektrifitseeritud ja globaalseks ettevõtteks. See kindlustab meie tuleviku ning me aitame ühtlasi oma saksa täpsusega kaasa PSA Grupi arengule. Kava elluviimine on juba alanud ning kõik meeskonnad soovivad innukalt selle eesmärke saavutada,“ ütles Opeli tegevjuht Michael Lohscheller.

PACE! aitab Opelil/Vauxhallil jõuda kasumisse, suurendada elektrisõidukite pakkumist ja laieneda globaalseltKava seab selgelt eesmärgiks säilitada kõik tehased ja vältida Euroopas koondamisi. Tööjõukulude vajalik ja jätkusuutlik vähendamine saavutatakse läbimõeldud meetmetega, näiteks uuenduslik tööaja kontseptsioon, vabatahtlikud programmid ja varase pensionilemineku kavad.

Kõik Opeli/Vauxhalli uued sõidukid töötatakse välja Rüsselsheimis, millest saab kogu PSA Grupi globaalne kompetentsikeskus. Esimesed spetsialiseerumisvaldkonnad on juba kindlaks määratud, näiteks kütuseelemendid, teatud automaatsõidu tehnoloogiad ning juhiabilahenduste arendamine. See toetab veel rohkem Saksa inseneritehnoloogia kvaliteeti ja taskukohaseid uuendusi. Opeli/Vauxhalli sõiduautodes kasutatavate platvormide koguarv väheneb 2024. aastaks praeguselt üheksalt kahele. Lisaks optimeeritakse mootoriperekondi praeguselt kümnelt neljale. „Arhitektuuri ja mootoriperede vastastikune kohandamine vähendab veelgi arenduse ja tootmise keerukust, mistõttu on võimalik saavutada üldist kasumlikkust parandav mastaabiefekt ja sünergia,“ ütles Lohscheller.

Opel/Vauxhall läheb üle PSA Grupi efektiivsele ja paindlikule sõidukiarhitektuurile kiiremini, kui algul plaaniti. Alates 2024. aastast põhinevad kõik Opeli/Vauxhalli sõiduautode mudelid PSA Grupi ühisel arhitektuuril. Kõigepealt läheb sellele 2018. aastal üle Combo ning 2019. aastal müügihiti Corsa järgmine põlvkond. Sama jätkub igal aastal ühe peamise mudeliga. Kui võtta aluseks kõik keretüübid, toob Opel/Vauxhall 2020. aastaks turule 9 uut mudelit. See mudelivalik aitab parandada Opeli/Vauxhalli brändide hinnakujundust ning vähendada erinevust valdkonna üldisest võrdlevast näitajast nelja protsendipunkti võrra.

Opeli/Vauxhalli paremini profileeritud ja tugevamate brändide müügikasvu toetavad sellised algatused nagu atraktiivsemad finantseerimise ja täisteenusliisingu pakkumised Opeli ja Vauxhalli finantsteenuste kaudu.

Lisaks siseneb Opel 2022. aastaks enam kui 20 uuele eksporditurule. Peale selle uurib Opel keskpikas perspektiivis kasumliku ekspordi võimalusi kogu maailmas.

Selleks et parandada finantsiliselt atraktiivsete tarbesõidukite valdkonna kasvu, toob Opel/Vauxhall turule uued mudelid ja siseneb uutele turgudele, seades eesmärgiks parandada tarbesõidukite müüki 2020. aastaks 25% (võrreldes 2017. aasta tulemustega).

„PACE! on Opeli/Vauxhalli poolt välja töötatud meie töötajate huvides ja sooritusvõime kohese parandamise eesmärgil,” ütles Lohscheller.

 

[1] Leitakse valemiga ROI + kulum – investeeringud – kapitaliseeritud teadus- ja arenduskulud –käibekapitali muutus

go.to.top.button